เคล็ดลับการเต้นแอโรบิก

การออกกําลังกายไปพร้อมกับเสียงเพลงนอกจากจะช่วยสร้างความสนุกสนานแล้วยังช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้นกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรง
เคล็ดลับ:ต้องเต้นนานประมาณ 20 นาที- 1 ชั่วโมง เมื่อเล่นเสร็จแล้วไม่ควรนั่งพักในทันที เพราะการหยุดในขณะที่หัวใจเต้นแรงอยู่ อาจเป้นอันตรายต่อ
หัวใจได้แนะนําให้เดินไปมาเพื่อปรับสภาพร่างกายเป็นเวลา 1-2 นาทีก่อนและควรออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สสส.