สถานที่มีโชคลาภและการป้องกันอันตราย

ศาลเจ้าพ่อชิงไห่นำผู้แสวงบุญมาคลานใต้เตียงไม้ซึ่งมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2310 ปี พ.ศ. อยุธยาตกลงมา ใกล้สถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ฝันไว้ว่าเป็นสถานที่ที่มีโชคลาภและการป้องกันอันตราย เพียงไม่กี่ก้าวก็คือวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบูรณะและประทับตราพระสังฆราชศรี

พระอุโบสถแบบรัตนโกสินทร์สไตล์คลาสสิกของวัดมีหลังคาสามชั้นสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 เพื่อประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์รูปปั้นทองสัมฤทธิ์ของพระพุทธเจ้า และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงประดับประดากำแพงด้วยภาพจิตร ด้านหลังพระตำหนักเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 ขณะที่พระองค์กำลังเสด็จพระราชดำเนินไปในสมัยกรุงธนบุรี เปลี่ยนเป็นห้องโถง Tripitaka ในปีพ. ศ. 2525 เต็มไปด้วยของเก่าตู้เก็บหนังสือเก่าแก่และจิตรกรรมฝาผนังที่มีตอนจากรามเกียรติ์